اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

مسابقه استارتاپ دانش آموزی ایده ران