اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

اطلاعیه برگزاری مرحله دوم زیست پژوهشگر

اطلاعیه برگزاری مرحله دوم زیست پژوهشگر8 خرداد 2019

📣به اطلاع شرکت کنندگان دومین رویداد زیست فناوری می رساند، به علت تغییر زمان برگزاری امتحانات در ماه مبارک رمضان، تاریخ برگزاری این رویداد از روز دوشنبه ۲۷ ام به روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه تغییر کرد.
اطلاعیه برگزاری مرحله دوم زیست پژوهشگر