اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

مسابقه ایران بیوکاپ

مسابقه ایران بیوکاپ8 دی 2020

نخستین دوره مسابقه تخصصی زیست شناسی دانش آموزی
تاریخ برگزاری مسابقات:هفته اول اسفند ماه
آخرین مهلت ثبت نام:12بهمن ماه
مسابقه ایران بیوکاپ