اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

اولین مدرسه تابستانی پزشکی

اولین مدرسه تابستانی پزشکی 6 مرداد 2018

اولین مدرسه تابستانی پزشکی ویژه علاقه مندان رشته تجربی (دوره اول و دوره دوم ) برگزار می شود .
این برنامه به مدت سه روز از صبح تا بعد از ظهر در محل موسسه صدرا مهر برگزار می گردد .
برنامه ها در سه بخش اجرا می شود :
کارگاه های عمومی و تخصصی 
علوم پایه پزشکی
اورژانس 

در پایان به دانش آموزان گواهی اعطا خواهد شد
ظرفیت ثبت نام محدود است 
اولین مدرسه تابستانی پزشکی