اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

دوره های آموزشی صدرامهر

دوره های آموزشی  موسسه علوم و فناوری های زیستی صدارمهر بر اساس علاقه مندی دانش آموزان در زمینه های زیست فناوری و زیست شناسی  طراحی شده است ،که عناوین برخی از این دوره ها و کارگاه ها به شرح زیر میباشد:

  • فیزیولوژی جانوری ، تشریح و کار با حیوانات آزمایشگاهی
  • جهش و شناسایی بیماری های ژنتیکی
  • زیست فناوری کشاورزی و کشت بافت گیاهی
  • اصول و مبانی کشت سلول
  • استخراج دی ان آ ، الکتروفورز و پی سی آر
  • و...
  • دوره های تابستان 97