اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

آزمایشگاه ها و امکانات موسسه  آموزشی علوم زیستی صدرامهر مجهز به آزمایشگاه هایی به شرح زیر میباشد:

 آزمایشگاه ژنتیک و سلولی مولکولی ( شامل: PCR، ژل داک، میکروسانتریفیوژ، الکتروفورز و ...)

آزمایشگاه گیاهی و کشت بافت (شامل: ژرمیناتور، هود لامینار و ...)

آزمایشگاه میکروب شناسی(شامل: انکوباتور، اتوکلاو، هود لامینار و ...)

آکواریوم تحقیقاتی

گلخانه ی پژوهشی

سایت مجهز

اتاق بازی و آموزش کودکان

اتاق کنفرانس و کلاس درس

که هر یک با هدف ارائه بخشی از فرآیند آموزش در اختیار دانش آموزان و مربیان قرار میگیرد.