اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
بیواستندآپ :
       محتوای گرایش سخنرانی علمی جذاب پیرامون موضوعات علوم زیستی
  شرایط شرکت کنندگان مقاطع ابتدایی و متوسطه
   شرایط اختصاصی اثر ارائه یک سخنرانی علمی با استفاده از ابزار و شیوه های جذب مخاطب به مدت        10 تا 15 دقیقه
    مستندات مورد نیاز ارسال چکیده موضوع قبل از مسابقه
    معیارهای داوری
  • جذابیت موضوع و تیتر انتخابی برای ارائه
  • اجرای خلاقانه و استفاده از ابزارهای مختلف
  • لحن مناسب ، فن بیان شیوا و استفاده از زبان بدن