اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
بیومدل  :
       محتوای گرایش ساخت سازه ها و مدل های فرایندهای زیستی
  شرایط شرکت کنندگان مقاطع ابتدایی و دبیرستان
   شرایط اختصاصی اثر انتخاب موضوع دست سازه و تأمین وسایل و ابزار بر عهده شرکت کنندگان و زمان اجرا یک ساعت می باشد.
    مستندات مورد نیاز گزارش نحوه ساخت و توضیحات علمی در حین اجرای مسابقه
     معیارهای داوری
  • جذابیت طرح
  • اجرای خلاقانه و استفاده از ابزارهای مختلف
  • استفاده از ابزار بازیافتی