اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
جشنواره ملی دانش آموزی زیست فناوری
جشنواره ی تبیان
جشنواره ی ملی و بین المللی سلول های بنیادی
مسابقات طبیعی دانان و..
گروه آموزشی صدرامهر افتخار این را دارد که اولین برگزارکننده ی کارگاه های جشنواره دانش آموزی زیست فناوری کشور بوده و دانش آموزانی با کمک کارشناسان ما و انجام پروژه های دانش آموزی در این جشنواره ها حضور یافتند.