اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
فلش کارت های زیستی
این مجموعه شامل تعدادی کارت جهت آموزش بخش های مختلف زیست شناسی میباشد