اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
میکرو و ماکروفتوگرافی :  
       محتوای گرایش تهیه عکس یا تصویرسازی از فرایندهای زیستی و طبیعت با نگاه ماکرو
تهیه عکس میکروسکوپی در بخش میکرو
  شرایط شرکت کنندگان ابتدایی  و متوسطه 1 و2
 
  شرایط اختصاصی اثر
  • عکاسی ماکرو توسط دوربین عکاسی یا موبایل
  • تصویرسازی خلاقانه از پدیده های زیستی در ابعاد 100 در 70
  • عکاسی میکروسکوپی در بخش میکرو از انواع سلول های جانوری ، گیاهی و اشیاء
    مستندات مورد نیاز ارسال تصویر اثر به همراه توضیحات و مشخصات قبل از مسابقه الزامی می باشد.
     معیارهای داوری
  • انجام صحیح تکنیک و اصول رنگ آمیزی
  • کیفیت ، زیبا شناسی و وضوح تصویر
  • خلاقیت و ابتکار در انتخاب نمونه