اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
فیلم کوتاه و انیمیشن :
       محتوای گرایش تهیه فیلم یا انیمیشن با کلیه تکنیک ها به مدت حداکثر 3 دقیقه
  شرایط شرکت کنندگان مقاطع ابتدایی و متوسطه
   شرایط اختصاصی اثر ساخت انیمیشن با تکنیک استاپ موشن و یا نرم افزارهای موبایل در حوزه علوم زیستی
تهیه فیلم و یا انیمیشن با کلیه نرم افزارهای موبایل.
 
    مستندات مورد نیاز ارسال اثر به همراه توضیحات و مشخصات اثر قبل از مسابقه الزامی می باشد.
     معیارهای داوری
  • خلاقیت در انتخاب موضوع و نحوه اجرا
  • فیلمنامه مناسب و متناسب با موضوع
  • به کارگیری محتوای علمی جذاب