اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
مقاله نویسی
آشنایی با قسمت های مختلف مقالات و نحوه ی نوشتن مقالات و پروپوزال در حوزه ی زیست فناوری