اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

صدرامهر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

🔴ژنتیک در آزمایشگاه پلیس🔴

🔺ویژه دانش آموزان متوسطه 1و2

🔺قابل برگزاری در مدرسه

🔺اطلاعات بیشتر:

   sadramehr3@

   09033878838_   02188578365