اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

کارگاه آموزش♦️ از ژن تا سرطان ♦️

♦️ویژه دانش آموزان متوسطه 1 و2

♦️شناخت بیماری های ژنتیکی، شبیه سازی یک بیاری و تشخیص آن

♦️قابل برگزاری در مدرسه

♦️اطلاعات بیشتر:

@sadramehr3

09033878838_88578365