اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

صدرامهر برگزار میکند:

کارگاه

🍀ساخت دیوار طبیعت🍀

🍀ویژه دانش آموزان ابتدایی

🍀قابل برگزاری در مدرسه

🍀اطلاعات بیشتر:

@sadramehr3

09033878838_ 02188578365