اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
کیت جهش و بیماری های ژنتیکی

علم ژنتیک و مباحث مربوط به آن یکی از شاخه های جذاب علوم زیستی است . به کمک قوانین موجود در این علم می توان به چگونگی توارث صفات ، علل تشابه بین موجودات ، جهش های ژنی و بروز بیماری های ژنتیکی             پی برد.   
با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش قوانین و مفاهیم این علم ،               کیت جهش و بیماری های ژنتیکی در قالب CD آموزشی و آزمایش علمی برای آموزش تجربی دانش آموزان و علاقه مندان طراحی و عرضه گردیده است.
گروه علمی طراح تلاش کرده است با ارائه این بسته آموزشی امکان ایجاد شناخت بیشتر از اصول و تکنیک های آزمایشگاهی را به شیوه ای جذاب و لذت بخش برای علاقه مندان فراهم نماید.
قابل ذکر است که مواد و وسایل موجود در این بسته علمی از ایمنی لازم برخوردار و برای تکرار5 بار آزمایش کافی می باشد . در صورت نیاز ،        مواد مصرفی قابل تهیه می باشد.
امید است این بسته آموزشی سبب دانش افزایی دانش آموزان عزیز و دانش پژوهان در سطح زیست شناسی مولکولی گردد.