اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
 
گرافیک و انیمیشن
طراحی و ساخت انیمیشن های آموزشی و علمی زیست فناوری