اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
آزمایشگاه کوچک من در خانه
این کیت شامل 15 آزمایش مختلف در زمینه زیست شناسی، شیمی و فیزیک است.