اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
معرفی

فعالیت گروه آموزشی صدرا در قالب اولین پژوهش سرای علوم زیستی و زیست فناوری. مخاطب این آموزش ها عموماً دانش آموزان هستند. از همه ی مقاطع تحصیلی اما بعضاً فعالیت ها و پرونده های پژوهشی دانشگاهی نیز انجام می شود.

  • جزئیات

فعالیت گروه آموزشی صدرا در قالب اولین پژوهش سرای علوم زیستی و زیست فناوری. مخاطب این آموزش ها عموماً دانش آموزان هستند. از همه ی مقاطع تحصیلی اما بعضاً فعالیت ها و پرونده های پژوهشی دانشگاهی نیز انجام می شود.