اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

از زیست فناوری چه می دانید

از زیست فناوری چه می دانید1 آبان 2016

 شاید شما تا به حال واژه زیست فناوری رو شنیده باشید، شاید فکر کنید که معنی آن رو به درستی میدونید، با این وجود تعریف خلاصه از آن را بیان می کنیم.
 زیست فناوری ترکیبی از دو واژه زیست و فناوری می باشد. با واژه زیست که آشنا هستیم، اما فناوری در اینجا به معنی کامپیوتر یا تلفن هوشمند نیست در واقع فناوری در اینجا به معنی استفاده از دانش و فناوری روز در تولید یک محصول مفید برای جامعه است.
اگر بخواهیم  دقیق تر تعریف کنیم زیست فناوری به معنی استفاده از زیست شناسی در فناوری است، یعنی استفاده از ارگانیسم ها و اندام های زنده در تولید محصولات مفید تر برای جامعه ای بهتر.
زیست فناوری در کشاورزی اهمیت بسیاری دارد.به عنوان مثال در تولید سرکه میکروارگانسیم های بسیاری ریزی به نام باکتری ها دخالت دارند یا در تولید گیاهان مقاوم به سرما که بواسطه انتقال ژن باکتری ها صورت می گیرد. همچنین در علم پزشکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این علم بدون زیست فناوری غیر قابل تصور است.مهم ترین مثال آن تولید واکسن ها بود که انقلابی در علم پزشکی ایجاد کرد.
حال که با واژه زیست فناوری آشنا شدیم وقت آن رسیده که با طبقه بندی آن نیز  آشنا شویم:

زیست فناوری آبی: در مورداستفاده بهتر از ارگانیسم های داخل اب است بعنوان مثال استفاده از جلبک ها برای تولید سوخت های پاک
زیست فناوری سبز: کاربرد آن در کشاورزی است بعنوان مثال تولید گیاهان مقاوم به سرما و کم آبی.

زیست فناوری سفید: پیرامون کاربرد زیست فناوری در صنعت است. مانند تولید نان، پنیر و خیلی موارد دیگر

زیست فناوری قرمز: در حیطه کاربرد زیست فناوری در علم پزشکی است به عنوان مثال تولید دارو های نو ترکیب ، واکسن ها، نانو ربات ها و...

                                                           
از زیست فناوری چه می دانید