اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

کاشت سلول های تپنده انسان در برگ اسفناج

کاشت سلول های تپنده انسان در برگ اسفناج26 اردیبهشت 2017


يک گروه تحقيقاتی چندرشته‌ای از موسسه پلی‌تکنيک ورچستر، دانشگاه ويسکانسين-مديسن و دانشگاه ايالتی آرکانزاس-جونزبورو، سلول‌های قلب انسان را با موفقيت روی برگ‌های سلول‌زدايی شده‌ی اسفناج کشت داده‌اند.
موفقيت اين گروه که در مقاله‌ای در مجله‌ی Biomaterials منتشر شد، پتانسيل برگ‌های اسفناج را برای رشد لايه‌هاي ماهيچه‌ قلب سالم نشان داد و اثبات کرد که برگ اين گياه مي‌تواند برای معالجه‌ی بيماران حمله‌ی قلبی استفاده شود.
«جوشوا گرسلک»، دانشجوی فراغ‌التحصيل WPI و نويسنده‌ی اصلی اين مطالعه در اطلاعيه‌ای رسمی گفت:
«من کار سلول‌زدايی قلب‌های انسان را قبلاً انجام داده بودم و هنگامی که به برگ اسفناج نگاه کردم، ساقه‌ی آن، رگ آئورت قلب را به ياد من آورد.
پس فکر کردم موادی را به داخل ساقه‌ی آن تزريق کنم.
ما مطمئن نبوديم اين کار مؤثر باشد، اما اين تزريق بسيار آسان و تکرارپذير است.»
برای انجام اين آزمايش، محققان نخست سلول‌های گياهی را با استفاده از مايعات و ميکروبيدها، در اندازه‌ی سلول‌های خونی انسان از ساختار آوندی برگ‌های اسفناج حذف کردند.
حذف سلول‌های گياهی در درجه‌ی اول چارچوبی ساخته شده از سلولز به جا ميگذارد که براى انسان مضر نيست.
سلولز از جنبه‌ی زيست‌سازگارى مشهور است و در طيف گسترده‌ای از برنامه‌های احياکننده‌ی پزشکی، همچون بهبود زخم، مهندسی بافت استخوان و مهندسی بافت غضروف استفاده ميشود.
پس از حذف سلول‌های گياهي، محققان سلول‌های انسانی را که در ايجاد رگ‌های خونی کاربرد دارند، در رگ‌برگ‌های اسفناج کاشتند.
سلول‌های انسانی بر روی چارچوب گياه چسبيدند و در دوره‌ای ۲۱ روزه عملکرد انقباض‌پذيری و توانايی‌ توليد کلسيم را نشان دادند.
علاوه بر برگ‌های اسفناج، محققان قادر بودند سلول‌هاى گياهی را از جعفری، گندواش و ريشه‌های بادام زمينی حذف کنند.
در نتيجه‌ی موفقيت اين روش سلول‌زدايی، محققان معتقدند بسياری از ديگر گونه‌های گياهي نيز ميتوانند، برای مطالعات تخصصی بازسازی بافت‌ها استفاده شوند.
برای مثال؛ برگ‌های اسفناج ممکن است برای بافت‌های به شدت عروقی همچون بافت قلبی استفاده شود، در حالیکه ساختار توخالی استوانه‌ای ساقه‌ی گل حنا، برای پيوند شريانی احتمالاً بهتر خواهد بود.
کاشت سلول های تپنده انسان در برگ اسفناج