اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

چگونه بدن سلول های بنیادی را کنترل می کند

چگونه بدن سلول های بنیادی را کنترل می کند26 اردیبهشت 2017

سلول های بدن، سلول های تخصص نیافته ای هستند که می توانند به بسیاری از انواع سلول های بدن تمایز یابند. با این حال، محققین اطلاعات اندکی در مورد این که بدن چگونه این سلول ها و سرنوشت آن ها را کنترل می کن، دارند و این که چه فاکتورهایی تصمیم می گیرند که سلول های بنیادی تمایز یابند و یا این که به حالت بنیادی باقی بمانند، به طور کامل مشخص نشده است.
به گزارش بنیان، تیمی از محققین در دانشگاه لوگزامبورگ مکانیسمی هوشمندانه را شناسایی کرده اند که به موجب آن بدن بازسازی سلول های قرمز و سفید خونی از سلول های پیش ساز را هماهنگ می کند. این یافته می تواند به بهبود روش های سلول درمانی در آینده کمک کند.
اگرچه همه سلول های بدن یک موجود دارای طرح و برنامه ژنتیکی مشترک( DNA یکسان)  هستند اما برخی از آن ها تبدیل به استخوان و خون و برخی دیگر به سلول هایی عصبی و سلول های پوستی تبدیل می شوند. چگونه بدن از یک الگوی ژنتیکی مشترک، چنین تنوع سلولی را بوجود می آورد و چگونه آن را مدیریت می کند به خوبی شناخته نشده است. برای رسیدن به اطلاعات بیشتر در این زمینه، الکساندر اسکوپین و همکارانش در لوگزامبورگ، سلول های بنیادی خونی موش را با هورمون های رشد تیمار کردند و سپس به دقت رفتار این سلول های طی تمایز به سلول های سفید یا قرمز خونی را مورد مشاهده قرار دادند. آن ها مشاهده کردند که تغییر شکل این سلول ها به صورت خطی و هدفمند صورت نمی گیرد و بیشتر به صورت فرصت طلبانه است. هر سلول پیش ساز خودش را با نیازهای محیطش وفق می دهد و به جای از بدن تلفیق می شود که سلول های جدیدی مورد نیاز است. بنابراین به نظر نمی رسد که یک سلول در همان ابتدای شروع تمایزش یک بلیط یکسره و مستقیم به سمت مقصد نهایی اش بدست آورده باشد. با استفاده از این مکانیسم هوشمندانه، موجودات چند سالی می توانند رشد مجدد سلول هایشان را توجه به نیازهایشان تنظیم کنند. در واقع اسکوپین و همکارانش بر این باورند که قبل از این که سلول های پیش ساز تمایز یابند، ویژگی بنیادینگی شان را از دست می دهند و خود را چک می کنند که در کجا قرار دارند و در حال حاضر به چه سلولی نیاز است، سپس آن ها به سلول مورد نیاز تمایز می یابند. بدین ترتیب، بدن می تواند بازسازی سلولی و بافتی اش را هماهنگ کند و همزمان مانع از وارد شدن سلول ها در جهتی اشتباه می شود. این اولین بار است که محققین نشان می دهند که سرنوشت سلول های پیش ساز از پیش تعیین نشده است. این محققین می گویند که در مطالعات آزمایشگاهی مشاهده کرده اند که الگوی تمایز مشابهی نیز در مورد سلول های بنیادی پرتوان القایی(IPSCs)  وجود دارد. این دانسته ها می تواند به بهبود و موثرتر شدن سلول درمانی ها در آینده کمک کند.
 
 
 
چگونه بدن سلول های بنیادی را کنترل می کند