اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

شگفتی کرمهای ورمی کمپوست

شگفتی کرمهای ورمی کمپوست26 اردیبهشت 2017

تحقیقات نشان  می دهد ورمی کمپوست نه تنها به پاکسازی خاک کمک می کند، بلکه غذای جانوران را نیز فراهم می سازد. 
امروزه مقدار زیادی از ضایعات تولیدی توسط انسان، مواد آلی است که به راحتی می توانند به کمپوست تبدیل شده و دوباره وارد چرخه مصرف شوند ولی متاسفانه حجم عظیمی از این ضایعات با زباله های دیگر دفن می شوند؛ که نوعی هدر رفت سرمایه محسوب می شود.  
چالش اصلی کمپوست ها باکتری های موجود مانند ای کولای است که از حد استاندارد خارج بوده و زیان آور است و بیماری زا هستند. روش مرسوم برای از بین بردن باکتری ها گرما دادن در 55 درجه سانتی گراد در سه روز است که این مسأله به نوبه خود یکی دیگر از مشکلات فرآیند تولید است. همچنین در بعضی موارد دیده شده که باکتری ها به طور کامل از بین نرفته اند. 
محققان اخیرا دریافته اند، مواد آلی که توسط کرم های ورمی کمپوست به کمپوست تبدیل می شوند، باکتری بسیار کمتری داشته و در حضور کرم های ورمی کمپوست، باکتری ای کولای اجازه رشد پیدا نمی کند. 
نکته جالب در مورد این کرم ها این است که نه تنها این موجودات با تبدیل مواد آلی به کمپوست به حاصلخیزی خاک کمک می کنند و باعث رشد گیاهان می شوند، بلکه لاروهای این نوع کرم ها به عنوان ماده غذایی توسط موجودات دیگر استفاده می شوند.
با این که استفاده از این بی مهرگان به عنوان پروتئین برای خوراک جانوران کمی عجیب به نظر می رسد ولی در آینده ای نزدیک ممکن است، این نوع پروتئین جانشین سویا و ماهی شود. 

تلاش هایی برای گسترش این تکنولوژی به منظور تولید صنعتی کمپوست و تولید این کرم ها به عنوان منبع پروتئینی انجام شده است. تولید پروتئین برای دام و طیور نیز می تواند چشم انداز بسیار ارزشمندی در آینده باشد.
شگفتی کرمهای ورمی کمپوست