اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

دستاورد جدید پزشکی؛ امکان حذف بیماری از روی DNA

دستاورد جدید پزشکی؛ امکان حذف بیماری از روی DNA26 اردیبهشت 2017دستاورد جدید پزشکی؛ امکان حذف بیماری از روی DNA