اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

در صورت تمایل به شرکت در اردوهای علمی موسسه صدرامهر، فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران بخش ثبت نام در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

مشخصات مرکز آموزشی

مشخصات رابط

مشخصات اردو